دل مویه

یابن الحسن

آقای من

این روزها جای خالی شما را بیش از هر زمان دیگری احساس میکنیم

آقاجان

برکه اشکها دیگر خشک شده

سرها بر دیوارهاست

دلهای شیعیانت افسرده و ماتم زده است

چشمها بر کوچه ها خیره مانده تا کی ندای انا بقیه الله الاعظم شنیده شود

میسوزیم و چاره ای جز صبر نداریم

آقای من

خوب میدانم که شما چقدر ما را دوست دارید

خوب میدانم آنقدر که ما دلتنگ شماییم شما بیشتر دلتنگ ماهستید

پس همنوای شما از صمیم قلب از خداوند میخواهم

ای خداوند بزرگ

ای خدای عزیز

به جلال و جبروتت

فرج مولایمان مهدی تنها حجتت و تنها ولیت درعالم هستی را تسریع فرما

آمین یا رب العالمین

/ 1 نظر / 5 بازدید
آتنا

آمین